Monument Valley - Totem Plush - iam8bit (Asia & Oceania)

纪念碑谷 - 图腾毛绒

不可用的

正常价格 ¥5,000

  • • 13" 高
  • • 超软

.......................................

正式许可!
iam8bit 和 Ustwo 首次合作,将来自纪念碑谷的图腾以毛绒形式带给您。使用非常柔软的材料制造,测量13英寸高,这个图腾还具有完全可旋转的部分,就像在游戏中!

适合 3 岁及以上儿童的安全。由所有新材料制成 :-)